Cụm bàn làm việc 4 người

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 4 người Aaron AA04

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 4 người 2m4 Adela ADT04

4.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 4 người Brody MB-04

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 4 người Adela AD04

7.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA04-C 4 người

14.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn làm việc Atlas 4 người MA-04

6.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn làm việc nhập khẩu MNK3C-4

12.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn làm việc nhập khẩu MNK2B-4

12.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral có máng 4 người MCM-04

4.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral 4 người CO04

4.000.000 
7.700.000 

Cụm bàn làm việc 4 người

Module bàn Aja chân đen AJD-04 4 người

4.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module bàn Aja 4 người MAJ-04

10.100.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Dave 4 người DA04

7.370.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Libra 4 người LI-04

4.950.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Alex 4 người AL04-D

3.690.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Daniel 4 người DAN04-D

3.350.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Wade mới 4 người WA-04

4.180.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Sami 4 người SA04-D

2.800.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Lexis 4 người LE04-D

2.800.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 4 người TH04-T

17.820.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

TOZ Module làm việc nhóm CB-1

9.840.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana-383 4 người HA04-T

9.240.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-04 4 người

20.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR1-04 4 người

20.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Maison 4 người MA04

10.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 4 người MRO-04

11.440.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Nancy 4 người NA04

7.480.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR5-04 4 người

20.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Lexis 4 người LE04-TT

2.800.000 

Cụm bàn làm việc 6 người

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 6 người Aaron AA06

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 6 người Calla MC-06

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 6 người Brody MB-06

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 6 người Adela AD06

9.800.000 
5.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA06-C 6 người

21.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FI06-D 6 người

5.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn làm việc Atlas 6 người MA-06

8.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral có máng 6 người MCM-06

5.600.000 
11.550.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Aja chân đen AJD-06 6 người

5.700.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Dave 6 người DA06

11.220.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral 6 người CO06

5.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Wade 6 người WA-06

5.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Sami 6 người SA06-D

4.700.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Alex 6 người AL06-D

5.120.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR-06 6 người

19.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 6 người TH06-T

13.260.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR1-06 6 người

30.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana-383 6 người HA06-T

13.860.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana 6 người HA06

13.860.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Maison 6 người MA06

11.220.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Nancy 6 người NA06

11.220.000 

Cụm bàn làm việc 8 người

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 8 người Calla MC-08

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral 8 người CO08

7.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Wade mới 8 người WA-08

5.890.000 
7.450.000 
7.450.000 
5.850.000 
5.850.000 
14.200.000 

Cụm bàn làm việc 2 người

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 2 người Aaron AA02

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 2 người Brody MB-02

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 2 người Adela AD02

3.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn làm việc Atlas 2 người MA-02

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Libra 2 người LI-02

2.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FI02-D 2 người

2.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona 2 người FI02-T

2.200.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Alex 2 người AL02-D

1.820.000 
2.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Dave 2 người DA02

3.740.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Aja chân đen 2 người AJ-02

2.150.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Sami 2 người SA02-D

1.650.000 
3.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Coral có máng 2 người MCM-02

2.550.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR5-02 2 người

10.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Vincent 2 người MVI-02

3.750.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR4-02 2 người

10.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-02 2 người

10.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR1-02 2 người

10.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 2 người MRO-02

5.720.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Hana 2 người HA02

5.500.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Maison 2 người MA02

5.060.000 

Cụm bàn làm việc 3 người

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 3 người Calla MC-03

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Cụm bàn 3 người Brody MB-03

Liên hệ

Bàn Ghế Nhân Viên

Module bàn Sami 3 người MDS-03

Liên hệ
4.250.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA03-C 3 người

11.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR4-03 3 người

15.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-03 3 người

15.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-03 3 người

15.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 3 người MRO-03

8.900.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 3 người TH03-T

8.450.000 

+88 Mẫu Cụm Bàn Làm Việc Nhóm – Module Bàn Làm Việc “xịn nhất”, Dẫn Đầu Xu Hướng Chỉ Có Tại TOZ

Hiện nay với sự phát triển lớn mạnh của ngành nội thất, module bàn làm việc nhóm ra đời với nhiều mẫu mã kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Phù hợp với nhiều không gian văn phòng hiện đại khác nhau. Ngoài ra, TOZ còn cung cấp nhiều sản phẩm bàn văn phòng khác.

Trong mọi nghề nghiệp, không thể thiếu được chỗ ngồi để làm việc. Đặc biệt đối với những công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn thì việc sắp xếp các cụm bàn làm việc, bàn làm việc nhóm và module bàn làm việc là điều vô cùng quan trọng. Những thiết bị này giúp tối ưu hóa sản xuất và hiệu suất làm việc của nhân viên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cụm bàn làm việc, bàn làm việc nhóm và module bàn làm việc, cũng như đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các công ty và doanh nghiệp.

Nội thất TOZ luôn được người tiêu dùng, khách hàng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã sản phẩm với giá thành tốt. Sản phẩm được làm từ chất liệu sắt sơn tĩnh điện hiện đại và đẹp mắt, kết hợp với khung mặt gỗ công nghiệp mẫu mã đa dạng, phong phú.

Module bàn làm việc nhóm là gì? Cụm bàn làm việc là gì? Tầm quan trọng của bàn làm việc nhóm như thế nào?

Module bàn làm việc

Module bàn làm việc là tổ hợp bao gồm những bàn làm việc nhỏ được liên kết lại với nhau để tạo thành một cụm bàn làm việc dài, theo chuỗi có thể là hai, ba, bốn, năm,.. thông qua vách ngăn văn phòng. Đây được xem như một giải pháp hiệu quả mang lại một không gian làm việc thoải mái cho nhân viên khi diện tích làm việc không được rộng rãi. Với những ưu điểm mà module bàn làm việc mang lại, hiện nay có rất nhiều người chọn mua kiểu bàn này.

Module Bàn Làm Việc hay còn gọi Bàn Làm Việc Module là một phần không thể thiếu trong không gian làm việc hiện đại. Nó cung cấp một nền tảng chắc chắn và tiện nghi để người làm việc có thể tập trung vào công việc của mình một cách hiệu quả. Một bàn làm việc tốt không chỉ cần phải thoải mái mà còn phải đáp ứng được nhu cầu làm việc và sắp xếp các vật dụng công việc.

Module Bàn Làm Việc thường bao gồm một bàn chính với kích thước rộng rãi để đặt máy tính, tài liệu và các thiết bị làm việc khác. Đối với những người làm việc cần nhiều không gian để hoạt động, module này cũng có thể bao gồm các mô-đun bổ sung như giá sách treo tường, hệ thống lưu trữ hoặc kệ để đặt các vật dụng cần thiết. Mục đích chính của Module Bàn Làm Việc là tối ưu hóa không gian làm việc và sắp xếp mọi thứ một cách có tổ chức. Các ngăn kéo và hệ thống lưu trữ tích hợp giúp người sử dụng có thể tìm kiếm và lưu trữ tài liệu một cách dễ dàng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và duy trì một môi trường làm việc gọn gàng.

Bàn làm việc nhóm được thiết kế hiện đại, thông minh là giải pháp tối ưu diện tích tiết kiệm chi phí. Thiết kế bàn làm việc nhóm chân sắt và vách ngăn văn phòng tập trung vào thiết kế đẹp mắt, nhận diện thương hiệu tốt, đồng bộ. Sản phẩm được sử dụng như giải pháp không gian làm việc chia sẻ cho từ 2 tới 10 người.

Module Bàn Làm Việc cũng có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cá nhân. Người dùng có thể chọn các tùy chọn về kích thước, màu sắc và vật liệu để tạo ra không gian làm việc độc đáo và phản ánh cá nhân của mình. Một yếu tố quan trọng khác của Module Bàn Làm Việc là tính tiện ích.

Các mô-đun bổ sung như giá đỡ điện thoại, cổng USB hoặc hệ thống quản lý dây cáp có thể được tích hợp để mang lại sự thuận tiện trong việc sạc điện thoại di động và giữ cho không gian làm việc gọn gàng và an toàn. Ngoài ra, Module Bàn Làm Việc còn có khả năng tương thích với công nghệ thông minh hiện đại. Các tính năng như bàn làm việc điều khiển bằng giọng nói, cảm biến ánh sáng tự động và hệ thống quản lý thông minh giúp nâng cao trải nghiệm làm việc và tăng cường hiệu suất.

Tóm lại, Module Bàn Làm Việc là một phần quan trọng trong không gian làm việc hiện đại. Nó mang lại sự thoải mái, tiện ích và sự tổ chức cho người làm việc. Với tính linh hoạt và tính cá nhân hóa, module này đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người sử dụng và giúp tạo ra một không gian làm việc hiệu quả.

Module bàn làm việc là một sự kết hợp của các đơn vị bàn làm việc riêng lẻ được xây dựng để tạo thành một cụm bàn hoàn chỉnh. Với module bàn làm việc, bạn có thể tùy chỉnh số lượng và kích thước của các đơn vị để phù hợp với nhu cầu của công việc. Các module này có thể được xếp chồng lên nhau hoặc dọc theo nhau để tạo ra một không gian làm việc linh hoạt và hiệu quả.

Cụm bàn làm việc là gì?

Cụm bàn làm việc là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ một nhóm các bàn làm việc được sắp xếp lại thành một đơn vị hoàn chỉnh trong một văn phòng, công ty hoặc tổ chức. Nó bao gồm một số lượng bàn làm việc được đặt cạnh nhau và thường được chia sẻ bởi các nhân viên để tiến hành công việc hàng ngày của họ. Cụm bàn làm việc có thể có nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau, tùy thuộc vào không gian và nhu cầu của tổ chức. Một số loại phổ biến bao gồm cụm bàn hình chữ I, hình chữ L, hình chữ U hoặc các cấu trúc tương tự.

Cụm bàn này cho phép nhiều người làm việc cùng một lúc, tạo ra một không gian làm việc mở, thân thiện và hiệu quả. Mục đích của cụm bàn làm việc là tăng cường sự tương tác và giao tiếp giữa các thành viên trong một tổ chức. Nó giúp tạo ra một môi trường làm việc cộng tác, nơi mọi người có thể dễ dàng trao đổi thông tin, chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc. Cụm bàn còn cho phép quản lý dễ dàng giám sát hoạt động của nhân viên và tạo điều kiện để họ làm việc theo nhóm. Sự tiện ích và ưu điểm của cụm bàn làm việc không chỉ nằm ở khả năng tối ưu hóa không gian văn phòng, mà còn ở việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Các nhân viên có thể chia sẻ tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình, từ đó tạo ra sự đa dạng và sáng tạo. Sự gần gũi và tương tác thường xuyên giữa các thành viên trong cụm bàn cũng tạo ra một không khí làm việc thoải mái và tiếp thêm năng lượng tích cực.

Cụm bàn làm việc kèm tủ hiện đại

Tuy nhiên, cụm bàn cũng có thể gặp một số nhược điểm. Một trong những vấn đề tiềm ẩn là sự hiện diện của tiếng ồn. Vì môi trường làm việc mở, âm thanh từ các cuộc trò chuyện, điện thoại và hoạt động khác có thể gây nhiễu và ảnh hưởng đến sự tập trung của nhân viên. Điều này có thể được giải quyết bằng cách cung cấp không gian riêng tư cho các cuộc họp hoặc tổ chức các khu vực yên tĩnh khác. Trong tổ chức hiện đại, cụm bàn làm việc đã trở thành một xu hướng phổ biến.

Nó thể hiện sự thay đổi trong cách làm việc và quan điểm về không gian văn phòng. Bên cạnh việc tạo ra một không gian làm việc linh hoạt và tiết kiệm chi phí, nó còn thúc đẩy sự Bạn đang tìm kiếm các giải pháp để tăng hiệu quả làm việc của nhân viên trong văn phòng? Cụm bàn làm việc có thể là một lựa chọn tốt để giúp tăng năng suất của nhân viên và tạo ra môi trường làm việc thoải mái hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích về các loại cụm bàn làm việc khác nhau, ví dụ và so sánh giữa chúng để giúp bạn tìm ra lựa chọn tốt nhất cho văn phòng của mình.

Cụm Bàn Nhân Viên

Cụm Bàn Nhân Viên là một thuật ngữ nhắm chỉ một khu vực trong một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp, được dành riêng để phục vụ nhóm nhân viên cùng làm việc. Đây là không gian nơi giới hạn các bàn làm việc của các nhân viên, thường được xây dựng và trang bị các tiện ích cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và thoải mái.

Cụm Bàn Nhân Viên có thể bao gồm một số bàn làm việc sắp xếp thành một hình khối, thông thường là hình vuông hoặc hình chữ nhật. Mỗi bàn làm việc thường được trang bị một chiếc ghế và một số vật dụng cần thiết như bàn di chuột, đèn bàn, điện thoại và máy tính để bàn. Ngoài ra, các cụm bàn này cũng thường được trang bị hệ thống điện và mạng, giúp nhân viên có thể kết nối và làm việc một cách liên tục và hiệu quả.

Mục đích chính của Cụm Bàn Nhân Viên là tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thuận tiện cho các nhân viên. Bằng cách sắp xếp các bàn làm việc gần nhau, nó tạo điều kiện cho sự giao tiếp và cộng tác giữa các thành viên trong một nhóm làm việc. Cụm Bàn Nhân Viên cũng giúp tăng cường tinh thần đồng đội và tạo ra một không gian làm việc tích cực, thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu suất lao động.
Thiết kế của Cụm Bàn Nhân Viên cũng được xem xét để tối ưu hóa không gian và tạo ra một phong cách thẩm mỹ hợp lý. Một số công ty có thể sử dụng các màn chia ngăn hoặc vật liệu âm thanh hấp thụ để giảm tiếng ồn và tạo ra sự riêng tư cho từng nhân viên. Ngoài ra, không gian này cũng có thể được trang bị các khu vực nghỉ ngơi nhỏ, như khu vực cà phê hoặc khu vực sinh hoạt chung, giúp nhân viên thư giãn và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.
Cụm Bàn Nhân Viên còn có thể được sử dụng như một cơ sở cho các hoạt động nhóm, họp nhóm hoặc trao đổi ý kiến. Nhân viên có thể dễ dàng gặp gỡ và trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, giúp tăng cường sự hiểu biết và sự liên kết giữa các thành viên trong tổ chức.
Tuy nhiên, cụm bàn nhân viên cũng có thể mang đến một số thách thức. Tiếng ồn và sự xao lạc trong không gian làm việc có thể ảnh hưởng đến tập trung và hiệu suất của nhân viên. Để giải quyết vấn đề này, một số công ty áp dụng các biện pháp âm thanh và quản lý không gian để đảm bảo m
Cụm bàn nhân viên là một loại cụm bàn rộng hơn với nhiều chỗ ngồi hơn so với các loại cụm bàn khác. Chúng thường được sử dụng trong các văn phòng lớn hoặc cho các nhóm làm việc lớn. Một cụm bàn nhân viên thường có thêm các tính năng như các khoang lưu trữ để giữ cho không gian làm việc sạch sẽ và gọn gàng.

Module bàn làm việc nhóm , cụm bàn nhân viên, bàn làm việc nhóm tại TOZ có những loại nào?

Cụm bàn làm việc 2, 3, 4, 6, 8, 10… người là một thiết kế hiện đại và tiện ích cho các văn phòng và không gian làm việc nhóm. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu làm việc và tương tác của từ 2 đến 8 người, cụm bàn này mang lại sự thuận tiện và linh hoạt trong việc tổ chức công việc và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm.
Với cấu trúc chắc chắn và chất liệu chất lượng cao, cụm bàn làm việc này đảm bảo tính ổn định và độ bền dài lâu. Các bàn làm việc được chia thành các khu vực riêng biệt cho từng người, cung cấp không gian làm việc riêng tư và đồng thời khuyến khích sự tương tác và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
Mỗi bàn làm việc có diện tích rộng rãi và đủ chỗ để đặt máy tính xách tay, màn hình, bàn phím và chuột. Ngoài ra, cụm bàn còn có không gian để đặt các tài liệu và vật dụng cần thiết khác. Bề mặt bàn được làm từ chất liệu chống trầy xước và dễ dàng vệ sinh, giúp duy trì sự sạch sẽ và tổ chức tốt cho không gian làm việc.
Một yếu tố đặc biệt quan trọng của cụm bàn làm việc này là việc tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại. Có thể kết nối các thiết bị điện tử như máy tính, máy chiếu hoặc màn hình chung để dễ dàng chia sẻ thông tin, tài liệu và dữ liệu giữa các thành viên. Hơn nữa, cụm bàn cũng có thể được trang bị hệ thống điều chỉnh độ cao tự động, cho phép người dùng điều chỉnh độ cao bàn sao cho phù hợp với tư thế làm việc và sự thoải mái cá nhân.
Bên cạnh đó, thiết kế của cụm bàn làm việc này còn tạo ra không gian mở, thoáng đãng và giao diện thân thiện. Với cấu trúc không gian mở, các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng liên lạc, trao đổi ý kiến và hỗ trợ lẫn nhau một cách thuận tiện. Điều này thúc đẩy sự tương tác và sáng tạo trong nhóm làm việc, góp phần nâng cao hiệu suất công việc và tinh thần đồng đội.

1. Module bàn làm việc 2 người       

Đối với các nhân viên trong công ty, tính tương tác là một trong những điểm nổi bật mà các sếp cần quan tâm. Do vậy, những chiếc bàn làm việc đơn sẽ không thể đáp ứng điều này.

Vì vậy, sản phẩm này sẽ giúp bạn tăng tính tương tác cho nhân viên của mình. Mẫu bàn này sẽ được tập trung thiết kế thành cụm 2 người sẽ ngồi gần nhau hoặc đối diện nhau khi làm việc.

Với cách thiết kế tiện lợi, bàn sẽ giúp kích thích sự tương tác giữa các thành viên trong cùng phòng làm việc. Yếu tố này sẽ giúp các nhân viên có sự hỗ trợ lẫn nhau khi gặp bất kỳ sự cố nào. Ngoài ra, các nhân viên dễ dàng trao đổi qua lại những vấn đề cần thiết.

Do đó, đây là yếu tố được đánh giá rất cao khi sử dụng cụm bàn 2 người trong doanh nghiệp.

2. Module bàn làm việc 4 người

Với thiết kế hiện đại giúp tiết kiệm không gian một cách tối đa. Thay vì phải chia thành 4 góc nhỏ cho 4 người bằng bàn làm việc đơn, thì nay với cụm bàn làm việc 4 chỗ chúng ta chỉ cần 1 góc không gian là đã có thể đủ chỗ cho 4 người ngồi. Cụm bàn làm việc nhóm liên kết giữa nhiều bàn đơn có ưu điểm là tiết kiệm diện tích, tạo cảm giác rộng thoáng cho không gian làm việc, giúp tạo các lối đi thông minh, thiết lập mạng lưới dây điện an toàn.

Giá của cụm bàn làm việc văn phòng 4 chỗ khá phù hợp và rẻ hơn chi phí khi mua những chiếc bàn đơn lẻ. Hơn nữa nó có thiết kế gọn gàng giúp người dùng dễ dàng lắp đặt và có độ bền cao. Cụm bàn làm việc nhóm còn có nhiều mẫu mã và phân khúc giá đa dạng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo điều kiện và sở thích của mình. Tùy thuộc phong cách thiết kế văn phòng công ty bạn theo kiểu tối giản hay hiện đại, trẻ trung thì sẽ có những mẫu cụm bàn làm việc 4 người tương ứng phù hợp.

3. Module bàn làm việc 6 người

Với những doanh nghiệp mới mở, văn phòng đại diện tại khu vực đều có số lượng nhân viên không quá đông. Chính vì thế mà mẫu mã, kiểu dáng và chất liệu của mẫu bàn làm việc 6 người ngồi sẽ giúp khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn vừa vừa với không gian làm việc, vừa với mức kinh phí dự trù.

Module bàn làm việc 6 gây ấn tượng với phần chân bàn sắt được uốn cong cách điệu. Chất liệu chính được sử dụng làm chân bàn là sắt sơn tĩnh điện với ưu điểm: cứng, chịu lực tốt, chống bong tróc và han gỉ.

Trong các văn phòng mở, điều quan trong nhất là cần giữ được sự thông thoáng cho không gian. Chân bàn sắt kích thước nhỏ gọn, khác hẳn với các chân bàn gỗ, có yếm bàn kín sát đất khiến không gian bí bách và ngột ngạt nhờ vậy không khí lưu thông tốt, mang đến sự tươi mới cho không gian.

Thay vì thiết kế chân vuông hộp thì chân cụm bàn được uốn cong độc đáo, bớt đơn điệu và thô cứng, tăng nét đẹp thẩm mỹ cho tổng thể không gian.

4. Module bàn làm việc 8 người

Khi sử dụng module bàn làm việc 8 người, vị trí ngồi làm việc của nhân viên gần nhau hơn, việc thảo luận và trao đổi công việc cũng thuận tiện. Những văn phòng làm việc theo nhóm thường tận dụng tối đa việc lắp đặt các module bàn làm việc để tăng hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, bàn vẫn được phân chia bằng những vách ngăn để đảm bảo tiêu chí cá nhân hóa, mỗi cá nhân vẫn có khoảng không gian riêng biệt hoàn toàn để làm việc tập trung và hiệu quả hơn, tăng tính bảo mật.

Các nhân viên khi ngồi làm việc chung và gần nhau sẽ làm tăng tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau. Từ đó, thúc đẩy hiệu suất làm việc, doanh nghiệp cũng phát triển hơn.

Module bàn làm việc 2,3,4 người

Một yếu tố quan trọng khi thiết kế bàn làm việc đa người là không gian. Bàn này thường có kích thước lớn hơn so với một bàn làm việc thông thường để cung cấp không gian đủ cho mỗi thành viên trong nhóm. Kích thước và hình dạng của bàn có thể thay đổi tùy theo số lượng người sử dụng.

Ví dụ, bàn làm việc 2 người thường có chiều dài khoảng 120-140cm, trong khi bàn làm việc 3-4 người thường có chiều dài từ 180-240cm. Điều này cho phép mỗi người có không gian riêng để làm việc và đồng thời tạo ra không gian chung để trao đổi ý kiến và cộng tác.

Bàn làm việc 2, 3, 4 người thường được làm từ các vật liệu như gỗ, kim loại hoặc nhựa composite. Với thiết kế hiện đại, bàn có thể có các tính năng bổ sung như ngăn kéo, giá sách, hệ thống quản lý dây điện… Ngoài ra, một số bàn có thể được trang bị các màn chắn hoặc vách ngăn nhằm tạo sự riêng tư cho từng người trong nhóm. Lợi ích của bàn làm việc 2, 3, 4 người là khá rõ rệt.

Đầu tiên, nó tạo ra một môi trường làm việc chia sẻ và cộng tác nhanh chóng giữa các thành viên trong nhóm. Người dùng có thể dễ dàng giao tiếp và trao đổi thông tin, từ đó tăng cường sự hiểu biết và sáng tạo.

Thứ hai, bàn này giúp tối ưu không gian trong văn phòng hoặc phòng làm việc, giúp tận dụng tối đa diện tích và tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và sáng tạo cho nhiều người.

Cuối cùng, bàn làm việc 2, 3, 4 người cũng giúp tiết kiệm chi phí so với việc mua nhiều bàn làm việc riêng lẻ cho từng người. Để chọn một bàn làm việc 2, 3, 4 người phù hợp, người dùng cần xem xét không gian có sẵn, số lượng người sử dụng và các tính năng yêu cầu của từng nhóm làm việc.

Link tham khảo của khách hàng: https://noithattoz.com/module-ban-lam-viec/

Module bàn làm việc nhóm, cụm bàn làm việc nhóm hình dạng và những kích thước thông dụng nhất hiện nay – Nội thất TOZ

Module bàn làm việc hay còn được gọi là bàn làm việc nhóm, cụm bàn làm việc là mẫu sản phẩm được thiết kế dùng trong văn phòng số lượng 2 người trở lên. Đây là xu hướng hiện đại mà nhiều văn phòng hướng đến. Cách sắp xếp này giúp cho hiệu quả làm việc nhóm tối ưu. Các team có cùng một nhiệm vụ, công việc cụ thể thường được xếp chung 1 cụm. Thường cụm bàn làm việc sẽ được chia cắt bởi vách ngăn.

Hình dạng cụm bàn làm việc nhóm

Bàn hình chữ nhật: Đây là loại bàn phổ biến nhất trong không gian làm việc văn phòng. Nó có kích thước lớn, cho phép nhiều người ngồi cùng làm việc trên đó.

Bàn tròn: Mẫu bàn này thường được sử dụng trong các cuộc họp nhỏ hoặc trong các phòng chờ. Bàn tròn giúp tạo ra không gian gần gũi và thoải mái hơn khi người dùng ngồi xung quanh.

Bàn hình chữ U: Loại bàn này thường được sử dụng trong các buổi thuyết trình hoặc trong các phòng họp lớn. Thiết kế hình chữ U giúp mọi người có thể nhìn thấy và tương tác với nhau dễ dàng hơn.

Bàn ghế liền: Đây là một mẫu bàn nhỏ, có thể được sử dụng trong các phòng họp hay trong không gian làm việc cá nhân. Bàn ghế liền giúp tiết kiệm diện tích và tạo ra không gian gọn gàng. Ngoài ra, còn nhiều mẫu bàn làm việc nhóm khác nhau, như bàn oval, bàn vuông, bàn gấp, v.v. Tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng, bạn có thể lựa chọn một mẫu bàn phù hợp để tối ưu hóa không gian làm việc của mình.

Kích thước thông dụng của bàn làm việc nhóm:

– Bàn làm viêc nhóm 2 người: Dài 1200 x Rộng 1200 x Cao 750mm

– Bàn làm viêc nhóm 4 người: Dài 2400 x Rộng 1200 x Cao 750mm

– Bàn làm viêc nhóm 6 người: Dài 3600 x Rộng 1200 x Cao 750mm

– Bàn làm viêc nhóm 8 người: Dài 4200 x Rộng 1200 x Cao 750mm

Ngoài ra, kích thước cụm bàn làm việc nhóm có thể thay đổi tùy từng nhu cầu và diện tích không gian văn phòng của mỗi khách hàng.

Nội thất TOZ là đơn vị sản xuất uy tín nhận sản xuất theo nhu cầu quý khách về kích thước, chất liệu, mẫu mã, màu sắc…. của cụm bàn làm việc nhóm.
TOZ chuyên cung cấp Module bàn làm việc nhóm, bàn làm việc hiện đại, giá rẻ tại Hà Nội và Toàn quốc

Chọn Module bàn làm việc nhóm theo kiểu dáng

Thiết kế bên ngoài là yếu tố đầu tiên để khách hàng nhìn và và đánh giá sản phẩm. Ngoài việc đáp ứng đầy đủ những tiêu chí hỗ trợ người dùng trong công việc thì được làm việc trên một chiếc bàn đẹp, tính thẩm mỹ cao sẽ phần nào làm tăng thêm sự thoải mái và hứng thú khi làm việc.

Càng là những chiếc bàn có kiểu dáng hiện đại, độc đáo, màu sắc hài hòa thống nhất với nhau sẽ càng nhận được sự yêu thích và đón nhận của người dùng.
Chọn Module bàn làm việc nhóm theo màu sắc căn phòng
Màu sắc là điều khiến chúng ta thoải mái, lạc quan hơn. Trong thiết kế việc phối các màu lại với nhau cho hài hòa là điều thiết yếu. Màu sắc và hình thái phải đi đôi với nhau, chúng hỗ trợ nhau trong thiết kế làm nổi bật ý nghĩa của sản phẩm phù hợp với không gian căn phòng.

Và trong không gian làm việc cũng vậy, việc lựa chọn màu sắc ghế văn phòng phù hợp với căn phòng cũng bạn đạt hiệu suất công việc cao và có cách sắp xếp một cách phù hợp nhất.

Chọn Module bàn làm việc nhóm theo nguồn ánh sáng

Ánh sáng là yếu tố được chú ý khi lựa chọn vị trí đặt module bàn làm việc đẹp, nó thể hiện lên phong cách của công ty bạn. Ánh sáng phù hợp với màu sắc cụm bàn phù hợp với ghế và không gian xung quanh sẽ tạo được cảm giác thoải mái, khích lệ tinh thần làm việc của tất cả mọi người.

Vị trí đặt Module bàn làm việc nhóm theo phong thuỷ

Việc sắp đặt module bàn làm việc theo phong thủy rất quan trọng. Vì nếu hợp phong thủy, có được sinh khí từ vũ trụ, đầu óc minh mẫn hoạt bát sẽ giúp lãnh đạo giải quyết và điều hành công việc tốt hơn.

Không kê bàn làm việc ở đối diện cửa ra vào để ngăn tiếp xúc với những sát khí bất lợi cũng như tạp âm từ bên ngoài. Phía sau người ngồi nên là tường nhưng không nên kê bàn sát tường. Khoảng cách từ tường tới vị trí người ngồi không quá xa để vừa tạo thế vững chãi, tự tin cho người làm việc mà còn mang tới cảm giác an toàn, không trống trải phía sau lưng.

Bên cạnh đó lựa chọn màu sắc, hình dáng bàn cũng nên xét trên những yếu tố phong thủy của bản thân, mệnh của người đó. Việc chọn bàn và đặt bàn hợp phong thủy mang lại may mắn và thuận lợi trong công việc.

Mô hình module bàn làm việc: ưu điểm và ứng dụng

Mô hình module bàn làm việc được thiết kế để tối ưu hóa không gian làm việc và nâng cao hiệu suất công việc.

Một số ưu điểm của mô hình này bao gồm: Tính linh hoạt: Mô hình module bàn làm việc cho phép bạn tùy chỉnh không gian làm việc của mình theo cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu công việc của mình. Tiết kiệm không gian: Với mô hình này, bạn có thể sắp xếp các module bàn làm việc theo cách khác nhau để tiết kiệm diện tích và tăng không gian làm việc. Tăng hiệu suất: Mô hình module bàn làm việc giúp tăng hiệu suất công việc bằng cách cải thiện sự tổ chức và tiện nghi của không gian làm việc.

Ứng dụng của mô hình module bàn làm việc rất đa dạng và phổ biến trong các công ty, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Nó được sử dụng để tối ưu hóa không gian làm việc, tăng hiệu suất và tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và sáng tạo. Nó cũng được sử dụng trong các không gian làm việc cộng đồng và văn phòng chia sẻ, nơi người dùng có thể tùy chỉnh không gian của họ để đáp ứng nhu cầu công việc của mình.

Cách lựa chọn bàn làm việc nhóm phù hợp cho văn phòng công ty

Cách lựa chọn bàn làm việc phù hợp cho công ty là tìm một bàn có kích thước phù hợp với không gian của công ty và đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân viên. Và bàn có màu sắc phù hợp với tường, nền văn phòng.

Bàn nên được chọn để phù hợp với loại công việc được thực hiện và đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử. Ngoài ra, bàn cần có tính năng tiện ích và đảm bảo an toàn cho nhân viên sử dụng. Cuối cùng, giá thành của bàn cũng nên phù hợp với ngân sách của công ty.

Cải thiện không gian làm việc với bàn làm việc nhóm

Cải thiện không gian làm việc với bàn làm việc nhóm có thể được thực hiện bằng cách:
Tạo sự thoải mái: Cung cấp đủ không gian cho các thành viên để họ có thể ngồi, đứng và di chuyển dễ dàng. Đồng thời, bàn làm việc nhóm nên được trang bị ghế và đệm êm ái để giảm mỏi lưng và đau cổ.
Phân chia công việc: Phân chia công việc phù hợp cho từng thành viên trong nhóm sẽ giúp tăng hiệu suất làm việc và tránh gây xáo trộn trên bàn làm việc.
Thông tin liên lạc: Một trung tâm thông tin liên lạc ở giữa bàn làm việc sẽ giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng trao đổi thông tin và tránh gây ra sự cố về thông tin.
Ánh sáng tự nhiên: Khi trang bị đủ ánh sáng tự nhiên, không gian làm việc sẽ giúp tăng năng lượng và tinh thần của các thành viên.
Thêm cây xanh và hoa lá: Thêm cây xanh và hoa lá vào không gian làm việc sẽ giúp tạo không khí thoải mái và giảm stress cho các thành viên trong nhóm.
Tóm lại, để cải thiện không gian làm việc với bàn làm việc nhóm, cần tạo sự thoải mái, phân chia công việc phù hợp, có trung tâm thông tin liên lạc, ánh sáng tự nhiên và thêm cây xanh và hoa lá.

Lời Khuyên Khi Sử Dụng Các Loại Cụm Bàn Làm Việc

Đầu tiên, bạn cần xác định nhu cầu của công việc để lựa chọn loại cụm bàn phù hợp. Bạn cần tìm hiểu về kích thước của không gian làm việc và số lượng nhân viên để chọn loại cụm bàn phù hợp.
Nếu bạn cần một không gian làm việc linh hoạt và tùy biến được, bạn nên sử dụng bàn làm việc module hoặc cụm bàn làm việc nhóm.
Nếu công ty của bạn có nhiều nhân viên và diện tích lớn thì cụm bàn nhân viên, cụm bàn làm việc 6 người hoặc 8 người là lựa chọn tốt cho các dự án đòi hỏi sự hợp tác của nhiều nhân viên trong cùng một không gian. Bạn cần xem xét tính tiện ích của các tính năng khác nhau, ví dụ như khoang lưu trữ hay màn chắn ngăn cách.
Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Các Loại Cụm Bàn Làm Việc Có bao nhiêu loại cụm bàn làm việc khác nhau? Hiện nay có nhiều loại cụm bàn làm việc khác nhau, bao gồm: cụm bàn làm việc nhóm, module bàn làm việc, cụm bàn nhân viên, cụm bàn làm việc 6 người, cụm bàn làm việc 4 người, bàn làm việc 4 người, bàn làm việc module và cụm bàn làm việc 8 người.
Loại cụm bàn nào phù hợp cho các công ty có không gian làm việc hạn chế? Bàn làm việc 4 người hoặc cụm bàn làm việc 4 người là lựa chọn tốt cho các công ty có không gian làm việc hạn chế. Tại sao tôi nên sử dụng cụm bàn làm việc nhóm? Cụm bàn làm việc nhóm sẽ giúp tạo ra một không gian làm việc chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm và giúp tăng năng suất trong công việc đòi hỏi sự hợp tác của nhiều người.
Bàn làm việc module có tính linh hoạt cao không? Có, bạn có thể tùy chỉnh kích thước và số lượng các đơn vị bàn riêng lẻ để phù hợp với nhu cầu của công việc. Có nên sử dụng cụm bàn làm việc lớn hơn cho các dự án đòi hỏi sự hợp tác của nhiều nhân viên? Có, cụm bàn nhân viên, cụm bàn làm việc 6 người và 8 người là lựa chọn tốt cho các dự án đòi hỏi sự hợp tác của nhiều nhân viên trong cùng một không gian.
Với những thông tin và lời khuyên trên, hy vọng bạn đã có thể chọn được loại cụm bàn làm việc phù hợp nhất cho công ty của mình. Chúc thành công và hiệu quả trong công việc!

Lý do tại sao lại phải mua ghế gấp văn phòng tại nội thất TOZ

Mặc dù thị trường hiện nay có khá nhiều địa chỉ cung cấp ghế văn phòng tuy nhiên nội thất TOZ vẫn luôn là dịch vụ được đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp, công ty… lựa chọn.

Đặt hàng giao trong ngày – Giao hàng siêu tốc trong vòng 2h (đối với sản phẩm có sẵn). Miễn phí vận chuyển (áp dụng nội thành Hà Nội).
Sản phẩm chính hãng 100% – Xuất xứ nguồn gốc, hóa đơn rõ ràng. Xuất VAT trong ngày.
Dịch vụ tận tâm, bảo hành liên tục 12 tháng. Cam kết sản phẩm như hình ảnh trên website.
Nhận đặt hàng theo yêu cầu, cung cấp số lượng lớn. Chiết khấu % với đơn hàng lớn.

Địa chỉ mua ghế văn phòng tốt ở Hà Nội?

TOZ Furniture tự tin có đầy đủ các mẫu mã, chất liệu cũng như màu sắc sản phẩm ghế văn phòng đa dạng cung cấp tới tay khách hàng với chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Quý khách có thể trực tiếp tham khảo các mặt hàng của chúng tôi ngay tại Showroom. Địa chỉ: số 28A, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hotline: 096 3366 005. Mở cửa từ 8h-18h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Rất hân hạnh được phục vụ!