5.700.000 
6.700.000 
4.600.000 
4.900.000 
3.700.000 
5.900.000 
5.500.000 
4.200.000 
5.100.000 
5.300.000 
5.800.000 
4.800.000 
4.600.000 
6.300.000 
5.800.000 
6.000.000 
3.300.000 
3.000.000 
3.800.000 
3.300.000 
3.800.000 
8.200.000 
16.000.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế quỳ lưới GL103-D

850.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế quỳ lưới GL105-X

880.000 
1.200.000 
1.450.000 
1.150.000 
1.150.000 
1.650.000 
1.450.000 
1.650.000 
1.400.000 
1.450.000 
2.250.000 
1.950.000 
2.150.000 
2.150.000 
2.500.000 

Cụm bàn làm việc 6 người

Ghế xoay cao cấp Brian BNA1402

1.400.000 
1.750.000 
1.500.000