4.250.000 
4.250.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Fiona FA03-C 3 người

11.400.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal 3 người MRO-03

8.900.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR2-03 3 người

15.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR3-03 3 người

15.000.000 

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Royal MR4-03 3 người

15.000.000 

Bàn Ghế Nhân Viên

Module bàn Sami 3 người MD-03

Liên hệ

Bàn Ghế Nhân Viên

Module bàn Sami 3 người MDS-03

Liên hệ

Module Bàn Làm Việc Nhóm

Module bàn Thomas 3 người TH03-T

8.450.000